• d7aedabb

hoş geldiňiz

Biz hakda

Ningbo X-power tool Co., ltd.3000 inedördül metr meýdany we ilkinji taslama üçin 3000,000.0 ABŞ dollary möçberinde, Zhejiagn welaýatynyň Çiksi şäheriniň, Çanqi şäheriniň Renjiaxi obasynyň Hengjin ýolunyň 50-nji jaýynda ýerleşýär.Zawodymyz el bilen kafel kesijileri, el perdelerini, sorujy käseleri we beýleki kafel gurallaryny öndürmekde ýöriteleşendir.Kompaniýamyzyň dizaýn, önümçilik, bazar derňewi, önüm gözlegleri we ösüşi bilen baglanyşykly köp tejribesi bar.Kafel gurallary boýunça köp hünärmen bilen esasy iş bazarlarymyz Europeewropadan we Günorta Amerikadan. Öz önümleriniň markasyny bermekden başga-da, dünýädäki müşderilere OEM hyzmatlaryny hödürleýäris.

näme etdik

taslamamyz

index-solution