Biz hakda

Biz hakda

Ningbo X-power tool Co., ltd.3000 inedördül metr meýdany we ilkinji taslama üçin 3000,000.0 ABŞ dollary möçberinde, Zhejiagn welaýatynyň Çiksi şäheriniň, Çanqi şäheriniň Renjiaxi obasynyň Hengjin ýolunyň 50-nji jaýynda ýerleşýär.Zawodymyz el bilen kafel kesijileri, el perdelerini, sorujy käseleri we beýleki kafel gurallaryny öndürmekde ýöriteleşendir.Kompaniýamyzyň dizaýn, önümçilik, bazar derňewi, önüm gözlegleri we ösüşi bilen baglanyşykly köp tejribesi bar.Kafel gurallary boýunça köp hünärmen bilen esasy iş bazarlarymyz Europeewropadan we Günorta Amerikadan. Öz önümleriniň markasyny bermekden başga-da, dünýädäki müşderilere OEM hyzmatlaryny hödürleýäris.Hünärmen we tejribeli inersenerlerimiz we çeper eser dizaýnerlerimiz, köp sanly önüm modelleri we paket dizaýnlary bilen müşderileri üpjün etmäge taýyn.Qualityokary hilli önümler, bäsdeşlik bahalary, çalt eltip bermek we kanagatlanarly hyzmatlar bize ygtybarly hyzmatdaş hökmünde mümkinçilik döredýär. El bilen örtülen kafel gurallary pudagynda onlarça ýyllyk tejribe we tejribe bilen zawodymyz, müşderileriňiz bilen biziň aramyzda ýeňiş gazanmak syýasatyny ýöredýär.Kompaniýamyz hiliň, innowasiýanyň we müşderiniň kanagatlanmagynyň nyşany hökmünde bütin dünýäde müşderiler tarapyndan giňden tanaldy.

Customershli müşderileri has köp kärhana we dostluk üçin amatly ýerlerde bize ýüz tutmak üçin hoş geldiňiz.

 

gasd
0340770d
20223504

Güýçli tehniki topar

Bu pudakda güýçli tehniki toparymyz bar, onlarça ýyllyk hünär tejribesi, ajaýyp dizaýn derejesi, ýokary hilli ýokary öndürijilikli akylly enjam döretmek.

Niýet döretmek

Kompaniýa öňdebaryjy dizaýn ulgamlaryny we ösen ISO9001 2000 halkara hil dolandyryş ulgamyny dolandyrmagy ulanýar.

Ajaýyp hil

Kompaniýa ýokary öndürijilikli enjamlar, güýçli tehniki güýç, güýçli ösüş mümkinçilikleri, gowy tehniki hyzmatlar öndürmekde ýöriteleşendir.

Tehnologiýa

Önümleriň hilini dowam etdirýäris we ähli görnüşleri öndürmäge ygrarly önümçilik proseslerine berk gözegçilik edýäris.

Üstünlikleri

Önümlerimizde köp sanly şahamçalary we distribýutorlary gurup bilmek üçin ýokary hilli we karz bar.

Hyzmat

Öň satuwdan ýa-da satuwdan soň bolsun, önümlerimizi has çalt habar bermek we ulanmak üçin size iň gowy hyzmat bereris.