Kafel maşynlaryny gaplaýan 12V zarba galyplary

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Ynam

Haryt bellikleri


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Materiallar, polat, alýumin, abs..etc

  gaplamak, süýşürmek kartoçkalary, reňk gutulary we kartonlar

  eltip bermek, sargyt tassyklanandan 35 gün soň

  Töleg şertleri, TT ýa-da LC

  Hil kepilligi, ätiýaçlyk şaýlary we materiallary üçin köpçülikleýin harytlary käbir göterimlerde barlamak we 100% barlamak üçin ýörite QA

  önümçilik liniýalarynda köpçülikleýin harytlar üçin kartonlara gaplanmazdan ozal 100% oňat hilli kepillendirmek üçin;käbir ätiýaçlyk şaýlary üçin edip bileris

  Önümleriň has uzak işlemegi üçin käbir üýtgeýän bölekleri çalyşmak üçin müşderilerimizi iberiň

  Müşderilerimiziň hemmesine,

  Önümlerimize üns bereniňiz we gyzyklananyňyz üçin sag boluň.
  Harytlarymyzda haýsydyr bir soragyňyz ýa-da meseläňiz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.Soonakyn wagtda size kömek etmekden hoşal bolarys.