göwher pyçaklar

  • diamond blades

    göwher pyçaklar

    Önümiň ady 300 MM Almaz Saw Blade Type Granit, mermer we beýleki daşlary hünärli gury we çygly kesmek aýratynlyklary Kesmek effekti gowy, uzak ömri , Kesmegiň netijeliligi, dürli kesiş obýektleri üçin dürli baglaýjylar Granit D430 * 2.8 * 28T ulanyp bilersiňiz * Köprini kesýän maşyn, el bilen işleýän kesiji maşyn ýa-da stol kesýän maşyn üçin 50 / 60mm.Hyzmat Müşderiniň zerurlyklaryna görä ýerine ýetirip boljak ýörite aýratynlyklar professional Biz hünärli, ýokary hilli ...