Habarlar

 • Marka giriş

  Marka giriş

  NINGBO X-POWER enjamlar we gurallar bilen meşgullanýan öňdebaryjy öndüriji.Tejribeli höwesjeň işgärler bilen bir hatarda, NINGBO X-POWER müşderilerimize ajaýyp arzan bahadan kyn enjamlar we gurallar bilen üpjün etmäge bagyşlanýar.Bu gün näme üçin NINGBO X-POWER TOOL saýlamaly 1.Gaty hil ...
  Koprak oka
 • Kafel kesýän maşynyň işleýşi

  Cer keramiki kafel ulanmaly bolanda öý bezegi, keramiki kafel meýdany ulanylan ýer has uludyr, täze goýlan ýerlere gabat gelmeýär, keramiki kafel kesmeli, soňra keramiki kafel kesmek enjamy ýaly önümi ulanyp bilersiňiz keramiki kafel kesmegiň klassifikasiýasynda, eger ...
  Koprak oka
 • Plitkalary nädip kesmeli?

  Plitkalary tigir kesiji / ýazyjy ýa-da tizlik kesiji bilen kesiň Kafel kesiji tigir (ýa-da kafel ýazyjysy) bilen ýa-da gysga kafel kesiji bilen göni kesip bilersiňiz.Bu amal iki usul üçin hem meňzeýär, ýöne has uly kafel işleri çalt kafel kesiji bilen has netijeli işlenip bilner.Elmydama sa geý ...
  Koprak oka
 • Plitkalary nädip kesmeli?

  Plitkalary nädip kesmeli?DIY öýi abadanlaşdyrmak taslamalarynyň köpüsi kafel kesmegi öwrenmegi talap edýär.Guýruk derwezesini oturdyň?Täze gat?Onuň başarnyklaryna mätäç bolup bilersiňiz.Farfor we kafel iň meşhur iki wariant, ýöne daş, kafel we aýna plitkalar hem adaty materialdyr.Kafel taslamalary el bilen amala aşyrylyp bilner ...
  Koprak oka