plastik aýna göterijiler

Gysga düşündiriş:

PLASTIK GÖRNÜŞ PLATASY;INGeke-täk kubok Gorizontal sorulma: 40KG Dik emdiriş: 30KG Esasy material: ABS sorujy käse materialy: nitr ...

Önümiň jikme-jigi

Ynam

Haryt bellikleri

PLASTIK GÖRNÜŞ PLATASY;INGekeje kubok

Gorizontal emiş: 40KG

Dik emiş: 30KG

Esasy material: ABS

Sorujy käse materialy: nitril rezin

Sorujy käsäniň diametri: 116MM

Gap: reňk gutularyny gaplamak, Karton gaplamak

Öýi bejermek (DIY), zawod enjamlaryna hyzmat etmek, awtoulag

abatlamak, gurluşyk işleri.

_S7A8865
_S7A8863

PLASTIK GÖRNÜŞ PLATASY;DUAL SUCKER

Gorizontal emiş: 80KG

Dik emiş: 60KG

Esasy material: ABS

Sorujy käse materialy: nitril rezin

Sorujy käsäniň diametri: 116MM

Gap: reňk gutularyny gaplamak, Karton gaplamak

Öýi bejermek (DIY), zawod enjamlaryna hyzmat etmek, awtoulag

abatlamak, gurluşyk işleri.

PLASTIK GÖRNÜŞ PLATASY;TRI-SUCKER

\ Gorizontal sorulma: 110KG

Dik emiş: 90KG

Esasy material: ABS

Sorujy käse materialy: nitril rezin

Sorujy käsäniň diametri: 116MM

Gap: reňk gutularyny gaplamak, Karton gaplamak

Öýi bejermek (DIY), zawod enjamlaryna hyzmat etmek, awtoulag

abatlamak, gurluşyk işleri.

_S7A8862
1b08aec789f4592f8177cc7d4b8212c

PLASTIK GÖRNÜŞ PLATASY;DÖRDÜNJI GÖRNÜŞLER

\ Gorizontal emiş: 130KG

Dik emiş: 110KG

Esasy material: ABS

Sorujy käse materialy: nitril rezin

Sorujy käsäniň diametri: 116MM

Gap: reňk gutularyny gaplamak, Karton gaplamak

Öýi bejermek (DIY), zawod enjamlaryna hyzmat etmek, awtoulag

abatlamak, gurluşyk işleri.

Görkezmeler

1. Ulanylmazdan ozal rezin tagtany we obýektiň ýüzüni süpüriň, sorujy käsäni obýektiň ýüzüne berk basyň we obýekti berk emdirmek we herekete getirmek üçin tutawajy basyň.

2. Göçürilenden soň tutawajyny öňki ýagdaýyna geçiriň we rezin pad dikeldilip bilner.

 

Çäreler

1. Ulanylanda rezin padiň gowy çeýeligi, zyýany ýok, aç-açan ýoýulma we ş.m. barlaň.

2. adsorda goýuljak obýektiň üstü tekiz, tekiz, arassa we gurak bolmaly.

3. Bu önüm göçme gural, ony gurluşyk tehnikasynda ulanmaň we adam daga çykmak üçin ulanmak aňsat däl.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Materiallar, polat, alýumin, abs..etc

  gaplamak, süýşürmek kartoçkalary, reňk gutulary we kartonlar

  eltip bermek, sargyt tassyklanandan 35 gün soň

  Töleg şertleri, TT ýa-da LC

  Hil kepilligi, ätiýaçlyk şaýlary we materiallary üçin köpçülikleýin harytlary käbir göterimlerde barlamak we 100% barlamak üçin ýörite QA

  önümçilik liniýalarynda köpçülikleýin harytlar üçin kartonlara gaplanmazdan ozal 100% oňat hilli kepillendirmek üçin;käbir ätiýaçlyk şaýlary üçin edip bileris

  Önümleriň has uzak işlemegi üçin käbir üýtgeýän bölekleri çalyşmak üçin müşderilerimizi iberiň

  Müşderilerimiziň hemmesine,

  Önümlerimize üns bereniňiz we gyzyklananyňyz üçin sag boluň.
  Harytlarymyzda haýsydyr bir soragyňyz ýa-da meseläňiz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.Soonakyn wagtda size kömek etmekden hoşal bolarys.