hünärmen kafel kesijiler

  • professional tile cutters

    hünärmen kafel kesijiler

    Önümiň beýany • Çalyşyp bolýan kesiji pyçaklar: 6mm, 10mm gol tigirleri • Paralel we burçly (0 ° -90 °) kesmek üçin • Döküm kesiş gurnama süýşüriji bölekler bilen ölýär • skor tigirini ýönekeý we amatly çalyşmak • Çybygyň köpçülikleýin plitka kesilmegini togtatmak • Maksimum kesiş galyňlygy: 12mm • Esasy galyňlygy: 1,5mm • gaty hromly taýagyň diia: 17mm • galam gol tigir: φ10mm φ6mm Önümiň beýany 800901;pyçak 50 # polat; kesiş ululyklary, galyňlygy, 30CM, uzynlygy 60CM we ini ...