kafel kesijiler

Gysga düşündiriş:

Önümiň beýany • Çalyşyp bolýan kesiji pyçaklar: 15 * 6 * 1.5mm • Paralel we burçly (0 ° -90 °) kesmek üçin • Döküm ölü ...

Önümiň jikme-jigi

Ynam

Haryt bellikleri

_S7A8296-3
2d93895f8aaaf8dee05f1cb8b071269

Önümiň beýany

Çalyşýan kesiji pyçaklar:15 * 6 * 1,5mm

Paralel we burçly (0) üçin°-90°) kesýär

Döküm kesiji gurnama bilen ölsüýşýän bölekler

gol tekerini ýönekeý we amatly çalyşmak

Çybyk köpçülikleýin plitka kesilmegini goldaýar

Iň ýokary kesiş galyňlygy: 12mm

Bazanyň galyňlygy: 1.5mm

gaty hromly taýagyň diasy: 14mm

Ölçegleri 300mm, 330mm, 400mm, 500mm 600mm ululykda

Paket, reňk gutulary, kartonlar

On sany artykmaçlyk

1 、 EASYTO ULANMAK

2 ENERJI Tygşytlamak

3 、 GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

4 IG HIGHokary takyklyk

5 FF TERJIME EDIP BOLANOK

6 F HOWPSUZ we GARŞY

7 、 SÖISGI ýok

8 、OK

9 AS AASsat we amatly

10 、 Suw we EL EKTRIKASY ýok

 

Sorag-jogap

1, bizden näme satyn alyp bilersiňiz?

Bizden hünärmenleriň doly toplumyny satyn alyp bilersiňiz

Elýeterli bahada doly enjamlaşdyrylan synag merkezinden ygtybarly hil gurallary.

2, näme üçin beýleki üpjün edijilerden däl-de, bizden satyn almaly?

20 ýyldan gowrak tejribämiz bar;

Bizde hünär enjamlarynyň doly toplumy bar;

Elýeterli baha

Örän çalt eltip bermek

3. Bahany haçan alyp bilerin?

Adatça gözlegiňizi alanymyzdan soň 3 sagadyň dowamynda sitata berýäris

bahany almak üçin gyssagly, bize jaň ediň ýa-da e-poçtaňyzda bize habar beriň

gözlegiňizi ileri tutar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Materiallar, polat, alýumin, abs..etc

  gaplamak, süýşürmek kartoçkalary, reňk gutulary we kartonlar

  eltip bermek, sargyt tassyklanandan 35 gün soň

  Töleg şertleri, TT ýa-da LC

  Hil kepilligi, ätiýaçlyk şaýlary we materiallary üçin köpçülikleýin harytlary käbir göterimlerde barlamak we 100% barlamak üçin ýörite QA

  önümçilik liniýalarynda köpçülikleýin harytlar üçin kartonlara gaplanmazdan ozal 100% oňat hilli kepillendirmek üçin;käbir ätiýaçlyk şaýlary üçin edip bileris

  Önümleriň has uzak işlemegi üçin käbir üýtgeýän bölekleri çalyşmak üçin müşderilerimizi iberiň

  Müşderilerimiziň hemmesine,

  Önümlerimize üns bereniňiz we gyzyklananyňyz üçin sag boluň.
  Harytlarymyzda haýsydyr bir soragyňyz ýa-da meseläňiz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.Soonakyn wagtda size kömek etmekden hoşal bolarys.

  GARŞY ÖNÜMLER