agaçdan ýasalan çişler

  • double  blister packing  all sizes woodworking chisels

    sizehli ululykdaky agaçdan ýasalan gap-gaçlary gaplaýan goşa blister

    Üstünlikleri we materiallary Çisel, Kesgit, oýma we tekizlemek Agaç işläp bejermek, oýmak, agaç açmak, kesmek we açmak üçin amatlydyr. Çydamly pyçak Pyçak CNC inçe ýeridir, çydamly we gaýta-gaýta polat edilip bilner.Birine kesilen Kesilen beden bir bölege guýulýar, berk baglanyşdyrylýar we döwmek aňsat däl.TWMO-COLORPERCUSSIONRESISTANT WOODWORKINGCHISEL Kesilen gyrasy söndürmek bejergisi, ýiti kesiş gyrasy / ýokary gatylygy, dürli görnüşleri Umuman galyňlaşdyrylan ýer tekiz ...